KURSY WIDEO z serii pt. W poszukiwaniu dobrego i mądrego życia

Część piąta – Jak odnaleźć wartości nadrzędne

Opis kursu

Kurs oparty na książce Andrzeja Moszczyńskiego „Inaczej o dobrym i mądrym życiu”. W niniejszym kursie wideo zawarty jest również e-book, który będzie Twoim kluczem do głębszego zrozumienia mądrości i szczęścia. Ta książka pomoże Ci odkryć strategie osiągania wartościowych celów, skupiając się na rozwijaniu osobistego potencjału i budowaniu pozytywnych relacji. Poprzez 22 aspekty życiowej mądrości, dowiesz się, jak być bardziej świadomym, odważnym i entuzjastycznym w dążeniu do własnego szczęścia i spełnienia. Książka ta zaprowadzi Cię na ścieżkę samopoznania, asertywności i realistycznego planowania, będąc nieocenionym przewodnikiem w Twojej podróży ku pełniejszemu, mądrzejszemu życiu.

„W poszukiwaniu dobrego i mądrego życia. Część piąta – Jak odnaleźć wartości nadrzędne.”

Podstawowym warunkiem harmonii wewnętrznej jest kierowanie się wartościami nadrzędnymi. Piąta część kursu zawiera praktyczną wiedzę, która umożliwia zdefiniowanie swojego systemu wartości, wyznaczenie zgodnych z nim celów i ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji.

Dojrzały system wartości kieruje naszym postępowaniem. Wartości nadrzędne wraz z najważniejszą z nich – nadwartością – oddziałują na naszą podświadomość i pokazują nam drogę. Pełnią w życiu taką samą funkcję jak przepisy ruchu drogowego na ulicach. Bez ich respektowania uniknięcie kolizji byłoby niemożliwe.

Treść tej części kursu może nam pomóc osiągnąć zgodność między tym, co myślimy i czujemy, a tym, co mówimy i robimy.Będziemy mogli poznać zasady, które odpowiadają za posiadanie umiejętności sterowania własnym potencjałem i zachowaniami w różnych sferach życia. Wiedza o tych zasadach pozawala osiągać założone cele i radzić sobie z zagrożeniami, takimi jak zniechęcenie, poczucie odrzucenia oraz wypalenie zawodowe.

 

Dla kogo jest ten kurs:

  • Dla osób poszukujących spójności między wartościami a codziennymi działaniami.
  • Dla tych, którzy chcą skutecznie zarządzać własnym potencjałem i zachowaniami.
  • Dla każdego dążącego do harmonii wewnętrznej i osobistego rozwoju.
1 godz. 10 min