KURSY audio

Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości

kurs jest dostępny na:

Pozostałe kursy audio:

Opis kursu

Kurs audio pt. „Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości” (na podstawie książki pt. „Inaczej o dobrym i mądrym życiu” autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego) pokaże ci wiele metod pracy nad sobą, które pozwolą ci określić swoje cechy osobowości, a także wyćwiczyć przydatne umiejętności i ukształtować nawyki. Wiara w siebie, wnikliwość, wytrwałość, odwaga oraz entuzjazm uzupełniony realistycznym spojrzeniem na rzeczywistość, zaprzężone do tworzenia i urzeczywistniania śmiałych planów, mogą przynieść znakomite rezultaty. Wzmacniając się wzajemnie, cechy te sprawią, że będziesz miał coraz więcej mądrej pewności siebie, staniesz się bardziej otwarty na otoczenie oraz będziesz czerpać z życia prawdziwą satysfakcję.

Korzyści dla odbiorcy:

― Zrozumienie istoty wiary w siebie opartej na poczuciu własnej wartości;poznanie sposobów wzmacniania tej cechy, ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania wiedzy

― Zwrócenie uwagi na wnikliwość jako cechę kluczową w rozwoju osobowości, wpływającą na postrzeganie świata i kreatywność; zrozumienie związku wnikliwości z poszerzeniem własnych możliwości i odkrywaniem potencjału

― Poznanie wytrwałości jako cechy zwycięzców; powiązanie wytrwałości z wyobraźnią i marzeniami; uświadomienie sobie przeszkód natury zewnętrznej i wewnętrznej w byciu wytrwałym i wskazówki, które mogą pomóc je pokonać

― Zrozumienie przydatności odwagi (rozumianej przede wszystkim jako śmiała i zdecydowana postawa wobec życia) dla człowieka współczesnego; poznanie źródeł odwagi oraz możliwości czerpania z nich na różnych etapach życia

― Możliwość powrotu do entuzjazmu – cechy naturalnie charakterystycznej dla dzieci; uświadomienie sobie pożytków z entuzjazmu w realizacji celów; kształcenie umiejętności entuzjastycznego podejścia do pracy i mądrej spontaniczności

― Rozszerzenie pojmowania definicji realizmu jako szansy na nowe wartościowe dokonania oraz włączenie w to pojęcie (wbrew stereotypom) dążenia do spełniania marzeń; nauka wykorzystania tej cechy w procesach decyzyjnych we wszystkich sferach życia

 

Jak uwierzyć w siebie? Czy wierzysz w siebie? W jakim stopniu? Czy masz świadomość ogromu możliwości Twojego umysłu? Czy akceptujesz siebie jako człowieka kompletnego, z całym bogactwem zalet i wad? Czy jesteś przekonany, że możesz spełnić swoje marzenia? Czy potrafisz nie ulegać zniechęcającym podszeptom innych ludzi? Jak traktujesz niepowodzenia? Są dla Ciebie tylko nieodłącznym elementem realizacji plany, czy raczej powodem do rezygnacji?

Jak stać się wnikliwym? Co jest istota wnikliwości? W czym może pomóc bycie wnikliwym? Jak wnikliwość wpływa na realizację zamierzeń w różnych sferach życia? Czy i w jakim stopniu strzeże przed popełnianiem błędów? Czy pomaga w walce ze stereotypami? Co ma wspólnego z kreatywnością? Czy można wypracować nawyk wnikania w istotę rzeczy i bacznego przyglądania się rzeczywistości, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Jak stać się wytrwałym? Jak rozwinąć wytrwałość? Jak w pełni wykorzystać jej moc w codziennym życiu? Dlaczego wytrwałość jest cechą dość rzadko spotykaną, mimo że tak wiele osób ją docenia? Czy rzeczywiście jest potrzebna? Uzupełnia kreatywność czy ją tłumi? Jak wpływa na umiejętność tworzenia planów na przyszłość i ich realizację? Co przeszkadza w byciu wytrwałym?

Jak stać się odważnym? Czym jest odwaga w dzisiejszych czasach? Jakie ma funkcje poza zaspokajaniem potrzeby bezpieczeństwa? Co zrobić, by ułatwiła podejmowanie ambitnych wyzwań i wspomagała realizację planów. Skąd czerpać jej zasoby? Jak dbać o jej właściwy poziom, czyli zarówno chronić się przed rezygnacją z marzeń z powodu braku odwagi, jak i nie działać brawurowo wskutek jej nadmiaru?

Jak stać się entuzjastycznym? Dlaczego entuzjazm jest cechą kluczową? Czy pojawia się tylko w początkowej fazie realizacji, czy też można go utrzymać przez wszystkie etapy dochodzenia do celu? Czy słusznie kojarzy się niektórym ludziom z naiwnością? Czym się od niej różni? Czy można spowodować, by pojawiał się „na życzenie”, nawet przy zadaniach traktowanych jak przykry obowiązek?

Jak stać się realistą? Co oznacza pojęcie realizm? Czy wyrażenie „patrzeć realnie” ma więcej skojarzeń negatywnych, czy pozytywnych? Ile wspólnego ma realizm z optymizmem? Gdzie przebiegają granice realności? Które nawyki myślowe nie pozwalają ich przekraczać? Czy można je zmienić? Jak stosować realizm w życiu rodzinnym i zawodowym? Jak świadomie go rozwinąć?

7 godz. 43 min.

Rekomendacje

Piotr Borowiec

Grażyna Wolszczak

Olgierd Łukaszewicz