KURSY audio

Jak rozwinąć swój potencjał

kurs jest dostępny na:

Pozostałe kursy audio:

Opis kursu

Kurs audio pt. „Jak rozwinąć swój potencjał” (na podstawie książki pt. „Inaczej o dobrym i mądrym życiu” autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego) może pomóc słuchaczom określić swój potencjał, czyli posiadany zasób możliwości, mocy i zdolności twórczych. Każdy człowiek go ma, ale bardzo często jego uwolnienie jest blokowane przez fałszywe przekonania, brak wiary w siebie i kompleksy. Treści zawarte w tej części mogą pomóc odkryć i usunąć te blokady poprzez konsekwentne działanie zmierzające do wytyczenia kierunku zmian. Podstawą będzie zdefiniowanie indywidualnego pojęcia szczęścia, dostrzeżenie własnych możliwości, poznanie cech osobowości, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz określenie wartości nadrzędnych istotnych dla wyboru dróg prowadzących do osiągnięcia życiowej satysfakcji.

Kurs audio „Jak rozwinąć swój potencjał” zawiera pięć wykładów, z których każdy omawia jeden temat, począwszy od pojęcia szczęścia do wartości nadrzędnych. Stanowi więc rodzaj przewodnika, który umożliwia usystematyzowanie i rozwinięcie wiedzy na temat potencjału człowieka oraz uczy, w jaki sposób zastosować ją w codziennym życiu osobistym i zawodowym.

Korzyści dla odbiorcy:
– zrozumienie, że pojęcie szczęścia jest indywidualne dla każdego człowieka, i na tej bazie rozpoczęcie poszukiwań drogi do własnego szczęścia
– poznanie sposobów, które mogą ułatwić określenie swojego potencjału, oraz metod wykorzystania mocy podświadomości w osiąganiu celów
– zaznajomienie się z metodami poznawania konkretnych obszarów własnej osobowości: temperamentu, typu inteligencji, pozytywnych i negatywnych cech charakteru, mocnych i słabych stron oraz sposobów wzmacniania dobrych nawyków i osłabiania złych
– poznanie kluczowych obszarów poczucia własnej wartości i metod, które pozwolą je ustawić na poziomie optymalnym
– uświadomienie sobie własnego systemu wartości i zrozumienie jego bezpośredniego wpływu na satysfakcję z życia

Wykład 1. Jak być szczęśliwym? Czy można być długotrwale szczęśliwym? W jaki sposób osiągnąć stan pełne-go zadowolenia z życia? Czy możesz sam coś zrobić w tym kierunku, czy liczą się przede wszystkim warunki zewnętrzne? Czy wszystko, co masz lub o czym marzysz, rzeczywiście jest Ci do szczęścia potrzebne? Jak od-różnić stan chwilowej przyjemności od satysfakcji, która będzie rosła z każdym rokiem Twojego życia?

Wykład 2. Jak zbadać swoje możliwości? Czy w ogóle je mamy? Jeśli tak, to czy istnieją metody, które pozwolą nam rozpoznać ogrom naszego potencjału? Czy ludzie, którzy wyszli poza granice wytyczone dokonaniami swoich czasów, byli wyjątkowi? Co sprawiło, że realizowali własne niewiarygodne zamierzenia? Co zrobić, byśmy i my potrafili wykorzystać zasoby naszego umysłu?

Wykład 3. Jak poznawać siebie? W jakim stopniu jest to możliwe i czy w ogóle warto to robić? Jakie korzyści przyniesie Ci ta wiedza? Jakich problemów pomoże uniknąć? O czym świadczy IQ? W jaki sposób rozwijać zalety i osłabiać wady? Czy lepiej zadbać o rozwój mocnych stron, czy starać się wzmacniać słabe strony? Czy można pozbyć się złych nawyków i jak wykształcić te dobre?

Wykład 4. Jak rozwinąć poczucie własnej wartości? Co powinieneś zrobić, by poczuć się dobrze we własnej skórze? Gdzie leżą przyczyny zbyt niskiej lub zbyt wysokiej samooceny? Jak ją ustabilizować na optymalnym poziomie? Czy można uniknąć jej osłabienia pod wpływem negatywnych sytuacji? W jaki sposób zneutralizować wpływ toksycznych doradców?

Wykład 5. Jak odnaleźć wartości nadrzędne? Gdzie leżą ich źródła? W jaki sposób istnieją wartości? Czy masz wpływ na to, które z nich znajdą się w Twoim systemie wartości? Czy potrafisz je uszeregować według ważności? Jak możesz rozpoznać nadwartość, która nadaje sens Twojemu życiu?

8 godz. 3 minuty

Rekomendacje

Danuta Stenka

Jerzy Stuhr

Krystyna Czubówna

Adam Ferency