KURSY WIDEO

Rozwiń swój potencjał i przejmij kontrolę nad swoim życiem

Opis kursu

Celem tego kursu jest to abyś  potrafił określić swój potencjał, czyli posiadany zasób możliwości, mocy i zdolności twórczych. Uwolnienie twojego potencjału może być blokowane przez fałszywe przekonania, brak wiary w siebie i kompleksy. Tematy poruszane w tym kursie pomogą  Ci w odkryciu i usunięciu tych blokad poprzez konsekwentne działanie zmierzające do wytyczenia kierunku zmian. Podstawą będzie zdefiniowanie indywidualnego pojęcia szczęścia, dostrzeżenie własnych możliwości, poznanie siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz określenie wartości nadrzędnych istotnych dla wyboru dróg prowadzących do osiągnięcia życiowej satysfakcji.

Podczas wykładów będziemy zadawać pytania i szukać odpowiedzi w sobie. Kurs składa się z pięciu wykładów, które kolejno dotyczą: szczęścia, naszych możliwości i świadomego korzystania z nich, poznania siebie i przeanalizowania swojej osobowości, poczucia własnej wartości, a także systemu wartości, którym się kierujemy.

 

Kurs sprawi, że:

 • Uzyskasz wiedzę o tym, co daje głęboką satysfakcję, jak możesz stać się kreatywny, wytrwały, odważny i entuzjastyczny.
 • Skupisz się na wzmocnieniu najważniejszego czynnika odpowiedzialnego za uruchomienie własnego potencjału – wiary w siebie.
 • Poznasz procesy kształtujące osobowość ukierunkowaną na bycie skutecznym.
 • Dowiesz się, jak wzmocnić kluczowy czynnik uruchamiający własny potencjał – poczucie własnej wartości

 

Kurs zawiera dodatkowo:

– 5 ebooków w formacie PDF

 1. Inaczej o szczęściu – 96 str.
 2. Co potrafi człowiek – 98 str.
 3. Inaczej o poznawaniu siebie – 144 str.
 4. Inaczej o poczuciu własnej wartości – 63 str
 5. Inaczej o wartościach – 92 str.

 

– 5 audiobooków

 1. Inaczej o szczęściu – 51 min.
 2. Co potrafi człowiek- 57 min.
 3. Inaczej o poznawaniu siebie – 97 min.
 4. Inaczej o poczuciu własnej wartości – 75 min.
 5. Inaczej o wartościach – 46 min.

 

Czego się nauczysz

 • Dowiesz się jakimi sposobami uaktywniać wewnętrzną motywację
 • Poznasz pięciopunktowy plan uruchamiający wychodzenie z inicjatywą
 • Dowiesz się jak stać się człowiekiem pozytywnie nastawionym do codziennych wyzwań
 • Dowiesz się jak okazywać bezinteresowną miłość i doświadczać jej w codziennym życiu
 • Nauczysz się jak ufać sobie, innym i dzięki temu być zadowolonym człowiekiem

 

 

Opisy wykładów zawartych w kursie:

Inaczej o szczęściu

W dzisiejszych czasach, czasach rewolucji cyfrowej i postępu technologicznego, żyjemy coraz wygodniej, przyjemniej, intensywniej i dłużej. Gromadzimy coraz więcej przedmiotów, które nasze życie czynią łatwiejszym i prostszym. Czy jednak jesteśmy dzięki temu szczęśliwsi?

Proponuję w tym wykładzie  zupełnie inne podejście do kwestii szczęścia, które wiąże z uczciwością rozumianą jako zgodność czynów z wyznawanymi wartościami, nieustannym samorozwojem, akceptacją, tworzeniem pozytywnych więzi i altruizmem.

 

Co potrafi człowiek

Jak to się dzieje, że jedni ludzie osiągają szczęście i  spełnienie, podczas gdy drudzy cały czas bezskutecznie poszukują sensu w życiu? Wbrew pozorom to nie jakiś wrodzony talent jest najważniejszy w  odniesieniu sukcesu, lecz znalezienie w sobie wewnętrznej siły, odpowiedniej motywacji i wystarczającej wytrwałości.

W tym wykładzie podkreślam jak istotne dla poprawy naszego życia jest to, byśmy potrafili rozpoznać własne predyspozycje oraz byśmy zrozumieli, że nasze możliwości są niemal nieograniczone. Odwołując się do inspirujących przykładów osiągnięć ludzkiego rozumu i ciała, wskazuje też, jak rozwijać nasz potencjał oraz jak wyznaczać życiowe cele i skutecznie dążyć do ich realizacji.

 

Inaczej o poznawaniu siebie

Jedni ludzie osiągają w życiu sukces, a inni nie. Z pewnością nie jest to tylko kwestia szczęścia. Nie jest to też wynik samej ciężkiej pracy. Dużą rolę odgrywa umiejętność właściwego wykorzystania swoich predyspozycji, talentów i  zainteresowań. Aby tę umiejętność posiąść, najpierw należy dobrze poznać samego siebie.

Czy wiesz, kim jesteś i jaki jesteś? Czy znasz swoje silne i słabe strony? Czy wiesz, jaki rodzaj inteligencji jest u Ciebie najlepiej rozwinięty? Czy masz świadomość, w jakim stopniu Twoje postępowanie zależy od dobrych i złych nawyków? W tym wykładzie omawiam metody przydatne w diagnozowaniu własnej osobowości. To istotne ogniwo w łańcuchu czynności zmierzających do budzenia drzemiącego w każdym z nas potencjału.

 

Inaczej o poczuciu własnej wartości

Dlaczego jedni ludzie są pewni siebie i śmiało kroczą przez życie, a drudzy pozostają nieśmiali, lękliwi i pełni kompleksów? Dlaczego różnimy się tak bardzo poczuciem własnej wartości i to bardzo często bez związku z posiadanymi umiejętnościami czy cechami charakteru?

W tym wykładzie omawiam czym jest poczucie własnej wartości, jakie są jego źródła w  dzieciństwie i jakimi sposobami można je u  siebie podnieść i wzmocnić. Omawiam też , dlaczego niekorzystnym zjawiskiem jest zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka samoocena, zwłaszcza gdy jest oderwana od rzeczywistości. Przedstawiam jak właściwie kształtować wewnętrzne przekonania na swój temat dzięki pozytywnemu myśleniu, samoświadomości i samoakceptacji.

 

Inaczej o wartościach

Wartości są wszystkim, co uznajemy w swoim życiu za ważne, do czego chcemy dążyć i co chcemy posiąść lub osiągnąć. Nasza hierarchia wartości decyduje o tym, jakich wyborów dokonujemy, o co dbamy i czym się w życiu zajmujemy.

Szczególną rolę pełnią wartości nadrzędne, którym podporządkowane są wszystkie inne. Takimi dominującymi wartościami mogą być: rodzina, miłość, szczęście, prawda, wolność, zdrowie, prostolinijność, wiedza, satysfakcjonująca praca.

Jakie cechy charakteru mogą w nas wytworzyć wartości nadrzędne? Jak wybierać swoje wartości i jaki wpływ przyjęty system wartości będzie miał na nasze życie? Tego między innymi dowiesz się z tego wykładu.

 

Dla kogo jest ten kurs:

 • Ten kurs jest przeznaczony dla każdego, kto chce maksymalnie wykorzystać wrodzone predyspozycje.
 • Jeśli interesuje Cię rozwinięcie umiejętności odpowiadających za bycie skutecznym i co idzie w parze bycie zadowolonym człowiekiem, to ten kurs jest dla Ciebie.
1 godz. 45 min